Kdo jsme

Jsme společenství věřících lidí, kteří přijali Ježíše Krista jako svého Pána, Spasitele a Boží slovo – Bibli jako základ své víry a života.
Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít.
Nezáleží na tom, kdo jste, či kým jste byli.
Naším cílem je přinést lidem kolem nás dobrou zprávu o odpuštění hříchů, o přijetí, lásce, o věčném životě lidem kolem nás.