SHROMÁŽDĚNÍ

Neděle shromáždění v 8:30 v modlitebně.

Neděle besídka pro děti v rámci shromáždění v místnosti pro besídku.

Pondělí skupinka v 18:00 v modlitebně.

Pondělí modlitební setkání v 19:00 u kostelíčka.

Úterý rodinná skupinka od 17:00 (místo se každý týden mění po rodinách).

Čtvrtek setkání dorostu od 17:00 v mládežnické místnosti.

Pátek shromáždění v 17:00 v modlitebně.

Pátek mládež v 17:00 v mládežnické místnosti.