HRANICE

SLUŽBY SBORU

KAŽDÝ Z VÁS DOSTAL NĚJAKÝ DAR, A TAK SI JIMI NAVZÁJEM SLUŽTE JAKO DOBŘÍ SPRÁVCI ROZMANITÉ BOŽÍ MILOSTI.
1. PETR 4:10

 

STANICE SBORU VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – shromáždění i skupinky, více informací u Milana Románka (viz kontakty)

STANICE SBORU V PŘEROVĚ – shromáždění i skupinky, více informací u Vladimíra Doška (viz kontakty)
Web: http://cbprerov.cz/

ENGLISH CAMP – týdenní tábor s kvalitní výukou angličtiny od rodilých mluvčí z Ameriky
Web: http://ec.cbhranice.cz/

ELIM HRANICE – diakonie zaměřující se na předávání lásky a péče společně ukazující na Ježíše Krista. Elim tvoří azylové domy, nocležny pro lidi bez domova, ale také dává příležitosti znovu se postavit na vlastní nohy ve formě pracovních terapií.
Web: http://elim-hranice.org/

MLÁDEŽ CB HRANICE – setkávání nejen teenegerů ve věku od 14 let. Společně hledají podstatu křesťanského života a podnikají zajímavé akce a výlety
Web: http://mladez.cbhranice.cz/

DOROST CB HRANICE – setkávání dorosťáků od věku 8 let. Předávání dobré zprávy o Bohu nejen zábavnou formou.