SLUŽBY SBORU

KAŽDÝ Z VÁS DOSTAL NĚJAKÝ DAR, A TAK SI JIMI NAVZÁJEM SLUŽTE JAKO DOBŘÍ SPRÁVCI ROZMANITÉ BOŽÍ MILOSTI.
1. PETR 4:10

 

STANICE SBORU VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – shromáždění i skupinky, více informací u Milana Románka (viz kontakty)

STANICE SBORU V PŘEROVĚ – shromáždění i skupinky, více informací u Vladimíra Doška (viz kontakty)

ENGLISH CAMP – týdenní tábor s kvalitní výukou angličtiny od rodilých mluvčí z Ameriky

ELIM HRANICE – diakonie zaměřující se na předávání lásky a péče společně ukazující na Ježíše Krista. Elim tvoří azylové domy, nocležny pro lidi bez domova, ale také dává příležitosti znovu se postavit na vlastní nohy ve formě pracovních terapií.

MLÁDEŽ CB HRANICE – setkávání nejen teenegerů ve věku od 14 let. Společně hledají podstatu křesťanského života a podnikají zajímavé akce a výlety

DOROST CB HRANICE – setkávání dorosťáků od věku 8 let. Předávání dobré zprávy o Bohu nejen zábavnou formou.